Beboere i karantene etter koronasmitte i asylmottak


Samtlige beboere og flere ansatte i Kasper transittmottak i Østfold er satt i karantene etter at en ansatt har testet positivt for covid-19.

Publisert: 02.04.2020

Dette gjelder om lag hundre beboere og 12 ansatte. Enslige beboere plasseres 14 dager i karantene i enerom, etter pålegg fra kommunelegen. Ti beboere settes i karantene i mobile boenheter ved ankomstsenteret i Råde, men adskilt fra beboerne der.

- I denne saken har vi hatt et svært godt samarbeid med kommunehelsetjenesten i både Våler og Råde kommune, sier enhetsleder Vivian Ellingsen Gotaas i UDI.

Helt siden koronasmitten begynte å bre om seg, har vi samarbeidet med lokale helsemyndigheter om smitteverntiltak asylmottakene. Et tiltak har vært å skape mer rom i mottakene nettopp for å være forberedt på slike utbrudd, sier hun.

For å få til dette har UDI utløst enten 30 eller 60 opsjonsplasser i elleve mottak, og forlenget driftskontrakten med fire mottak som skulle avsluttes første halvår. I tillegg arbeides det med å skaffe ytterligere mottakskapasitet, samt å anskaffe flere mobile boenheter.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?